Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Wydzia?y, jednostki organizacyjne wydzia?ów

WYDZIA? NAUK SPO?ECZNYCH I SZTUKI

Nazwa Wydzia?u

WYDZIA? NAUK SPO?ECZNYCH I SZTUKI

Adres

10 447 Olsztyn, ul. G?owackiego 17,
tel. +48 89 524 62 07, 527 66 73
fax. +48 89 527 68 65
www: http://www.uwm.edu.pl/wnsis

 

W?adze

DZIEKAN WYDZIA?U:

prof. dr hab. Andrzej OLUBI?SKI

tel. +48 89 527 66 73, 524 62 07

PRODZIEKANI:

ds. studiów stacjonarnych

dr hab. Ma?gorzata SU?WI??O, prof. UWM

tel. +48 89 524 62 79, 523 49 73

 

ds. studiów niestacjonarnych

dr Ewa SIKORA

tel. +48 89 524 62 79, 524 62 68

 

ds. organizacyjnych

prof. UWM Piotr OBAREK

tel. +48 89 527 34 09, 524 62 15

 

ds. nauki

dr hab. Selim CHAZBIJEWICZ, prof. UWM

tel. +48 89 524 62 99

 

 

Dziekanat

Adres:
DZIEKANAT WYDZIA?U NAUK SPO?ECZNYCH I SZTUKI
10-447 Olszyn, ul. G?owackiego 17

Kierownik:
mgr El?bieta Wodzi?ska
p. 210
tel. +48 89 524 62 07, 527 66 73 fax. 527 68 65

Zast?pca kierownika:

mgr in?. Jerzy Dulian

p. 211

tel. +48 89 533 45 81

 

Studia stacjonarne jednolite magisterskie:

p. 114

tel. +48 89 524 62 27, 524 62 39

 

Studia stacjonarne magisterskie uzupe?niaj?ce:

p. 211

tel. +48 89 524 62 74

 

Studia stacjonarne licencjackie:

p. 112

tel. +48 89 524 62 74

 

Studia niestacjonarne:

p. 210A

tel. +48 89 524 62 70

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne kier. Socjologia:

p. 114

tel. +48 89 524 62 39

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne kier. Politologia:

p. 109

 tel. +48 89 524 62 88

 

Dziekanat Wydzia?u Nauk Spo?ecznych i Sztuki

ul. Bartosza G?owackiego 17 pok. 210, 10-447 Olsztyn

tel.+48 89 527-64-28, 527-66-73, 533-45-81, 524-62-07; fax 527-68-65;

e-mail: wnsis@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 16-0100; kod finansowy: 0901

 

Kierownik mgr El?bieta Wodzi?ska tel. +48 89 527-66-73, 524-62-07

 

Instytut Nauk Politycznych

ul. Feliksa Szrajbera 11, pok. 312, 10-007 Olsztyn

tel./fax +48 89 527-08-01;

e-mail: inp@human.uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 16-1400; kod finansowy: 0914

Dyrektor dr hab. Arkadiusz ?ukowski, prof. UWM tel. +48 89 527-08-01, 524-63-64

 

Z-cy dyrektora

dr hab. Selim Chazbijewicz, prof. UWM tel. +48 89  527-08-01, 524-63-66

dr Barbara Czop tel.+48 89 527-08-01, 524-63-66

 

Katedra Dydaktyki i Doradztwa Zawodowego

 ul. Romana Prawoche?skiego 13 pok. 130, 10-725 Olsztyn

tel. +48 89 523-38-42; fax 523-38-59;

 e-mail; kat.did@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 16-1500; kod finansowy: 0902

 

Kierownik dr hab. Dorota Klus - Sta?ska, prof. UWM tel.+48 89 523-38-42

 

Katedra Muzyki

pl. Jedno?ci S?owia?skiej 2, 10-039 Olsztyn

tel. +48 89 527-20-35; fax 535-08-56

 kod ewidencji korespondencji: 16-0400; kod finansowy: 0904

 

Kierownik prof. sztuk muz. Lucjan Marzewski, prof. zw.tel. +48 89 535-08-56, 527-20-35

 

Katedra Pedagogiki Ogólnej

ul. Bartosza G?owackiego 17, pok. 202, 10-447 Olsztyn

tel. +48 89 524-62-37;

e-mail: gorniew@uwm.edu.pl

 kod ewidencji korespondencji: 16-0500; kod finansowy: 0906

 

Kierownik prof. dr hab. Józef Górniewicz, prof. zw.tel. +48 89 524-62-40

 

Katedra Pedagogiki Spo?ecznej

ul. Bartosza G?owackiego 17, pok. 317, 10-447 Olsztyn

 tel. +48 89 524-62-69; fax 527-51-70;

e-mail: bozenal@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 16-0700; kod finansowy: 0908

 

Kierownik prof. dr hab. Stanis?aw Kawula, prof. zw.tel. +48 89 524-62-13

 

Katedra Socjologii

ul. Pstrowskiego 23, 10-601 Olsztyn;

 tel.+48 89 533-83-90; fax 533-83-91

 kod ewidencji korespondencji: 16-0800; kod finansowy: 0909

 

Kierownik dr hab. Marek Soko?owski, prof. UWM tel. +48 89 533-83-90

 

Katedra Socjologii Edukacji i Polityki O?wiatowe

j ul. Romana Prawoche?skiego 13, 10-725 Olsztyn;

tel./fax +48 89 523-38-59

kod ewidencji korespondencji: 16-1600; kod finansowy: 0903

 

Kierownik dr hab. Alicja Kicowska, prof. UWM tel.+48 89 523-38-59, 523-42-83

 

Katedra Sztuk Pi?knych

ul. Bartosza G?owackiego 17 pok. 1, 10-447 Olsztyn;

tel. +48 89 527-34-09, 524-62-15

e-mail: sekretariat.ksp@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 16-0900; kod finansowy: 0905

 

Kierownik art. graf. (przew. kw. I0 i II0) Piotr Obarek, prof. UWM tel.+48 89 5246215, 527-34-09

 

Zak?ad Pedagogiki Specjalnej i Psychologii

ul. Bartosza G?owackiego 17, pok. 330, 10-447 Olsztyn;

tel. +48 89 524-62-38

kod ewidencji korespondencji: 16-1600; kod finansowy: 0912

 

Informacja o katedrze

 

Kierownik prof. dr hab. Czes?aw Kosakowski tel.+48 89 524-62-05

 

Zak?ad Wczesnej Edukacji

ul. Bartosza G?owackiego 17, pok. 117, 10-447 Olsztyn

tel. +48 89 524-62-29; fax 523-50-57;

 e-mail: magdalena.walczak@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 16-1800; kod finansowy: 0910

Kierownik dr hab. Ma?gorzata Su?wi??o, prof. UWM tel.+48 89 524-62-29, 524-60-58

 

Biblioteka Wydzia?u Nauk Spo?ecznych i Sztuki

 ul. Bartosza G?owackiego 17, 10-447 Olsztyn

 tel. +48 89 524-62-01

kod ewidencji korespondencji: 22-0100; kod finansowy: 2201

 

Kierownik mgr Ewa Górniak tel.+48 89 524-62-01

 

 

informacj? wytworzono:

Wydzia? Nauk Spo?ecznych i Sztuki

za tre?? odpowiada:

mgr Joanna Górczy?ski

data wytworzenia:

03-11-2006 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 2266 razy (w tym z UWM 4 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-03
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr Daniel ?ukowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa